Cloudware

×
×

Setup your cloud server

  • 1
  • 2

Configuration: SATA Cloud Server

Option

Qty

Hostname*

Virtual Processor Cores [vCPUs] *

1

Physical Memory - RAM [MB] *

512

Disk Space [GB] *

10

Backup Space [GB] *

0

IPv4 addresses *

1

Shared Internet Connectivity [Mbps] *

OS Template *

DDoS Protection

FREE: 2 MONTH ANYCAST DNS SERVICE

24/7 IT Services

Change billing cycle:

Order Summary

Description Price
Cloud Servers - SATA Cloud Server 18.12 BGN Monthly
Virtual Processor Cores [vCPUs]: 1 Free
Physical Memory - RAM [MB]: 512 Free
Disk Space [GB]: 10 Free
Backup Space [GB]: Free
IPv4 addresses: 1 Free
Shared Internet Connectivity [Mbps] 10Mbps Free
OS Template CentOS 7.4 x64 Free
DDoS Protection FREE! Free
FREE: 2 MONTH ANYCAST DNS SERVICE - Free
24/7 IT Services - Free
VAT @ 20%   3.62 BGN
Total Recurring:

21.74 BGN Monthly

Total Due Today:

21.74

Promotional code

Client Information

Съгласен/а съм с политиката за съхранение и използване на личните Ви данни
1. Предоставям съгласие „Нетера“ ЕООД (Нетера) да обработва личните ми данни за целите на директния маркетинг – предлагане на услуги и продукти на Нетера, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани услуги и продукти.

2.Предоставям съгласие да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги от партньори на Нетера.
3.Желая да получавам маркетингова информация, във връзка с т. 1 и/или т. 2, през следните канали:

Да, за всички


по телефон

чрез e-mail

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Нетера. В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някоя или всички цели, посочени по-горе, Нетера няма да използва личните Ви данни и информация за съответната цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Type the characters you can see in the image below
Refresh

Notes / Additional Information

I have read and accepted Terms of ServiceTerms of Service