Cloudware

24/7 IT Services

Non-stop support of critical applications.

SERVER ADMINISTRATION
24/7 MONITORING
NETWORK MANAGEMENT
DATA MIGRATION
Стандартен 9/5 План
Часове на месец за сървър
4
Обхват по време
От 09 до 18
Реакция при критичен проблем
до 2 часа в работно време
Реакция при частичен проблем
до 8 часа в работно време
110.00 BGN
месечно
Разширен 9/5 План
Часове на месец за сървър
8
Обхват по време
От 09 до 18
Реакция при критичен проблем
до 1 час в работно време
Реакция при частичен проблем
до 4 часа в работно време
190.00 BGN
месечно
Стандартен 24/7 План
Часове на месец за сървър
4
Обхват по време
От 00 до 24
Реакция при критичен проблем
до 1 час 24/7
Реакция при частичен проблем
до 4 часа 24/7
170.00 BGN
месечно
Разширен 24/7 План
Часове на месец за сървър
8
Обхват по време
От 00 до 24
Реакция при критичен проблем
до 30 минути 24/7
Реакция при частичен проблем
до 2 часа 24/7
270.00 BGN
месечно

Цените са без ДДС.