Допълнителни услуги - Мониторинг на Cloud сървъри - описание на услугата

Мониторинг на Cloud сървъри

Допълнителна услуга

към услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“

1. Дефиниция на услугата „Мониторинг на Cloud сървъри“

Нетера предоставя възможност на Клиента за 24x7x365 наблюдение от специализирана мониторинг система на Cloud сървърите и услугите работещи върху тях като допълнителна услуга към услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“.

Услугата е предплатена на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е един месец.

2. Свързани документи

2.1. Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ЕООД;

2.2. Cloud сървър - Описание на услугата;

2.3. Виртуален облачен център за данни - Описание на услугата.

3. Търговски параметри на услугата

3.1. „Брой“ - броят на наблюдаваните Cloud сървъри (примери: „2“, „4“);

3.2. „Наблюдавани параметри“ - описание на параметрите, които ще бъдат наблюдавани.

4. Условия на услугата

4.1. Услугата се предлага за Linux и Windows операционните системи, налични към услугите „Cloud сървър“и „Виртуален облачен център за данни“.

4.2. Услугата позволява да се конфигурира наблюдение на:

a) състояние и достъпност на TCP/UDP порт;

b) състояние и достъпност на следните протоколи: SMTP(S), POP3(S), IMAP(S), HTTP(S), FTP, SSH, DNS, DHCP, SNMP, MySQL, LDAP(S) и др.;

c) PING до публични IPv4 адреси на Cloud сървъра;

d) използване на ресурсите в Cloud сървърите – използвано дисково пространство в %, използване на паметта в %, натоварване на процесора, използване на мрежата, брой стартирани процеси.

4.3. Параметрите, които Клиентът желае да бъдат наблюдавани, се описват в полето за допълнителна информация към поръчката на услугата.

4.4. Услугата изисква инсталация и конфигурация на софтуерен модул върху сървъра на Клиента. За целта той трябва или да осигури достъп на Нетера, за да бъде извършена инсталацията и конфигурацията, или да инсталира и конфигурира модула сам според инструкции на Нетера.

4.5. Клиентът получава достъп до уеб базирана система, в която може да види актуално състояние на всички наблюдавани показатели, както и да генерира отчети за определен период от време.

4.6. Клиентът получава възможност за автоматични уведомления по имейл при промяна на състоянието на някой от наблюдаваните показатели.

4.7. Клиентът има възможност да предостави лице за контакт, което може да бъде уведомявано от дежурен инженер от „Център за наблюдение на мрежата" в Нетера чрез телефонно обаждане, при възникване на определено събитие с наблюдаван показател.

5. Дефиниция за наличност

5.1. Услугата се смята за работеща и налична ако след инсталацията и конфигурацията на софтуерния модул в системата за наблюдение се получават данни за конфигурираните показатели.

5.2. Приемателния тест се счита за успешен, ако услугата е налична след активиране.

6. Активиране и поддръжка

6.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

6.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел на услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“.

6.3. В случай че достъпът до уеб базирания контролен панел е невъзможен, Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на мрежата (NOC) на Нетера.
Телефоните за 24 часова връзка с Центъра за управление на мрежата (NOC) са
: +359 888 929966 мобилен и +359 2 974 3311 фиксиран.Обратно