Допълнителни услуги - Софтуер под наем - описание на услугата

Софтуер под наем

Допълнителна услуга

към услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“

1. Дефиниция на услугата „Софтуер под наем“

Нетера предоставя възможност на Клиента да инсталира и използва набор от лицензирани софтуерни продукти, като допълнение на услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“.

Услугата е предплатена на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е един месец.

2. Свързани документи

2.1. Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ЕООД;

2.2. Cloud сървър - Описание на услугата;

2.3. Виртуален облачен център за данни - Описание на услугата.

3. Параметри на услугата

3.1. Наименование и версия на софтуерния продукт (примери: Windows Server 2008 R2 Standard Edition, SQL Server 2012 R2 Enterprise Edition);

4. Условия на услугата

4.1. Като част от тази услуга Клиентът получава единствено правото за използване на софтуерния продукт по време на наемния период.

4.2. За използването на софтуерния продукт важат всички общи и специфични условия на неговия производител, касаещи продукта. Тези условия могат да бъдат намерени в Интернет на интернет страницата на производителя на софтуера.

4.3. Всички условия, касаещи софтуерните продукти на Microsoft, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.microsoft.com/licensing/

4.4. Ако софтуерният продукт изисква някаква форма на активация (например, въвеждане на продуктов ключ), тя се извършва от Нетера.

4.5. Софтуерният продукт може да бъде инсталиран и използван само върху Cloud сървъри в облачната платформа на Нетера.

4.6. Като част от тази услуга Нетера не носи никаква отговорност за правилното функциониране на софтуерния продукт нито за обстоятелства, възникнали в следствие на неговото използване.

4.7. Нетера има право да прекрати предоставянето на услугата по всяко време, ако Клиентът не спазва всички условия за използването на софтуерния продукт.

5. Дефиниция за наличност

5.1. Услугата се смята за работеща и налична, ако софтуерът е инсталиран и активиран успешно и Клиентът няма възражения в рамките на 24 часа след инсталацията.

5.2. Приемателния тест се счита за успешен, ако услугата е налична след активиране.

6. Активиране и поддръжка

6.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

6.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел.

6.3 В случай че достъпът до уеб базирания контролен панел е невъзможен, Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на мрежата (NOC) на Нетера.
Телефоните за 24 часова връзка с Центъра за управление на мрежата (NOC) са
: +359 888 929966 мобилен и +359 2 974 3311 фиксиран.Обратно