Допълнителни услуги - Управление и поддръжка на Cloud сървъри - описание на услугата

Управление и поддръжка на Cloud сървъри

Допълнителна услуга

към услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“

1. Дефиниция на услугата „Управление и поддръжка на Cloud сървъри“

Услугата представлява професионална софтуерна поддръжка и управление на Cloud сървъри, закупени чрез услугите „Cloud сървър“и „Виртуален облачен център за данни“.

Услугата е предплатена, на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е един месец.

2. Свързани документи

2.1. Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ЕООД;

2.2. Cloud сървър - Описание на услугата;

2.3. Виртуален облачен център за данни - Описание на услугата.

3. Търговски параметри на услугата

3.1. Брой сървъри – указва броя на сървърите, за които се поръчва услугата.

4. Условия на услугата

4.1. Услугата включва следните дейности:

a) конфигуриране и периодично обновяване на операционната система на Cloud сървърите с последните налични официални обновления;

b) инсталиране и конфигуриране на уеб сървъри (Apache, Nginx, Lighttpd и Microsoft IIS);

c) инсталиране и конфигуриране на системи за управление на бази от данни (MySQL, Microsoft SQL Server и PostgreSQL);

d) инсталиране и конфигуриране на поддръжка на езици за програмиране към уеб сървърите (PHP, Perl, Python, Ruby, ASP и ASP.NET);

e) инсталиране и конфигуриране на софтуерни защитни стени (IPTABLES и Windows Firewall);

f) диагностика и съдействие при отстраняване на възникнали проблеми с Cloud сървърите;

g) администрация на потребителите;

h) помощ и консултации чрез заявки за поддръжка в уеб базирания контролен панел и по телефон;

i) изготвяне и прилагане на стратегия за архивиране (backup) на информацията в Cloud сървърите.

4.2. Услугата се предлага за Linux и Windows операционните системи, налични към услугите „Cloud сървър“и „Виртуален облачен център за данни“ .

4.3. При възникнал проблем Нетера прави диагностика и уведомява Клиента за текущото състояние, както и за възможни варианти за заобикаляне/отстраняване проблема.
След като е запознат със ситуацията, Клиентът уведомява писмено Нетера за действията, които тя да предприеме с цел отстраняване/заобикаляне на проблема.
Клиентът има възможност да делегира права на Нетера за отстраняване или заобикаляне на проблемите, без да бъде уведомяван.

4.4. В случай че Клиентът делегира права на Нетера, тя предприема действия по отстраняване/заобикаляне на проблемите, когато са налице следните условия:

a) заобикалянето/отстраняването на проблемите е технически възможно;

b) проблемите се намират в самия Cloud сървър и тяхното заобикаляне/отстраняване не зависи от други външни системи и фактори.

c) при действията, които ще се извършат от страна на Нетера, няма опасност да бъдат засегнати други услуги върху Cloud сървърите;

d) при действията, които ще се извършат от страна на Нетера, няма опасност да бъдат засегнати цялостта и конфиденциалността на данните в сървърите.

4.5. В случай че не са налице условията по 4.4, Нетера може да предприеме действия по отстраняване/заобикаляне на проблемите след писмено съгласие от страна на Клиента.

4.6. Ако проблемите са причинени от външни системи и фактори, Нетера ще уведоми Клиента за причините, в случай че те са технически установими. Въпреки че Нетера не се ангажира с действия по отстраняването на такива проблеми, при възможност ще съдейства на Клиента.

4.7. Всички заявки за поддръжка се обработват в работно време. Постъпили заявки или възникнали проблеми в извънработно време се обработват на следващия работен ден, освен ако не е уговорено друго.

4.8. Под работно време се има предвид интервалите от 09:00 до 17:00 от Понеделник до Петък. Официалните празници и неработни дни се считат за извънработно време.

4.9. След всяка извършена дейност Нетера уведомява Клиента чрез системата за поддръжка в уеб базирания контролен панел за управление на Cloud сървърите за:

a) описание на извършените действия;

b) причини за възникване на проблема (ако става въпрос за проблем и технически може да се установят причините) и препоръки за предотвратяване на последващо възникване.

5. Активиране и поддръжка

5.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

5.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел на услугите „Cloud сървър“ и „Виртуален облачен център за данни“.

5.3. В случай че достъпът до уеб базирания контролен панел е невъзможен, Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на мрежата (NOC) на Нетера.
Телефоните за 24 часова връзка с Центъра за управление на мрежата (NOC) са
: +359 888 929966 мобилен и +359 2 974 3311 фиксиран.Обратно